Svet-Stranek.cz
chovatelská stanice hovawartů Czech Soul

Socializace Štěňat:chovatelská stanice hovawartů Czech Soul

Socializace Štěňat

Čím vším si projdou štěňata doma a čím by měla pokračovat u vás
Vývoj štěněte se dá rozdělit do sedmi na sebe navzájem navazujících fází:
1. vegetativní fáze
2. přechodná fáze
3.fázová vtiskávání
4.socializační fáze
5.hodnostní fáze
6.předpubertální fáze
7. puberta
 
Jednou z nejdůležitejších fází v životě psa je fáze č. 3 VTISKÁVÁNÍ
 
Pro tuto fázi je charakteristický proces učení. Vtiskáváním začíná socializace štěněte, která ovšem pokračuje i v dalších vývojových etapách. Proto bývá fáze vtiskávání nazývána také první socializační fází. Fáze vtiskávání začíná cca 3 týdnem života. Od 30. dne se prudce rozvíjí sociální chování mezi sourozenci, teprve teď začíná štěně brát své sourozence na vědomí, což dokazují i první vzájemné výzvy ke hře. , postupně se do vzájemných her přidávají lovecké hry, při nichže se střídají role lovce a loveného, objevují se i první číhavé skoky.
v této fázi je žádoucí intenzivní styk s lidmi.
                                           zdroj: MVDr. Vladimír Mikulica, Poznej svého psa

V tomto období se u nás budou štěňátka setkávat se všemožnými životními situacemi a s různými předměty, aby je v budoucnu nepřekvapil obyčejný igelit na louce. Budeme se snažit štěňátka seznámit s různými zvuky, s auty, lidmi a zvířaty.

 K této fázi máme připraveny tyto předměty jak vizuální tak zvukové:

dětský stan, 100 ks plastových balonků, pískací hračky, pet lahve, pet lahve s kamínky, provazy, drenážní trubku, hadici, hrábě, koště, deštník, plechovky, hrkačka, igelity, větrník, hrnec, balon ....

situace a aktivity:

jízda autem, cyklista, muži, ženy, děti, schodiště, sklep, louka, les ...


Tato fáze je velice důležitá, ale neméně důležitá je následující fáze, která ale už bude ležet na vašich bedrech, co by nových majitelích, a to fáze č. 4 - Socializační- která trvá cca od 7 do 12 týdne života vašeho štěněte

V této fázi je potřeba plynule navázat na naši činnost a se štěňátkem, štěně v této fázi začíná být velice zvdavé, všechno chce ochutnat, očichat a rozkousat. V této době je důležité jako nátlakový protředek používat pouze káravá slova a naopak při správně vykonané činnosti musí přijít velká a v intonaci hlasu rozpoznatelná pochvala. Zákazy a tresty je nutné používat velmi opatrně. Je dobré veškeré učení směřovat do hry. Čím více se toho štěně naučí ve hře, tím bude mít